top of page
Volunteers

அகத்தொண்டர்கள் (INSIDE SEWAKS) : 
 

 1. Sathya Dass

 2. Sampath

 3. Azhwar

 4. Gopal

 5. Sathya Abhai - Vellore 

 6. Sathya Aadhi - Kovai

 7. Narasimhan

 8. Shankari 

 9. Sathya Surya

 10. Sathya Jyothi - Kovai

 11. Sathya Koti - Kovai

 12. Sathya Jyothi - Dharmapuri

 13. Arjun

 14. Venkatesan 

 15. Sathya Yogi

 16. Govindhammal 

 17. Sathya Abhai - Dharmapuri 

 18. V.Manimeghalai 

 19. Sathya Prabhu 

 20. Palaniyammal

 21. Sathya Swarga

 22. Karthikeyan 

 23. Mohanraja - Chennai

 24. Meghala - Harur

 25. Manimeghalai - Harur

 26. C.Paari - Harur

 27. Prashanth - Bangalore

 28. Suresh - Poongulam

புறத்தொண்டர்கள் (OUTSIDE SEWAKS) :
 

 1. Sathya Gyana Prabhu-Australia

 2. Priya-Australia

 3. Harita-Australia

 4. Sivakami-Australia

 5. Sathya Ganesh-Palladam

 6. Sathya Udhith-Chennai

 7. Sabari -Dharmapuri

 8. Devarajan -Dharmapuri

 9. Thangaraj - Chennai

 10. Gyana Mani - Chennai

 11. Kamalesh - Melbourne

bottom of page